Slamsuging

Slamsuging

Slamsuging er en felles betegnelse for tømming av kummer, tanker, sandfang og sluk eller rister. Vi har flere spesialbiler som kombinerer behov for spyling og oppsuging av væske og masser som må deponeres på godkjente mottak. Vi tar oss også av deponering av masser og nødvendig rapportering til kommunen.

Vi utfører slamsuging både gjennom faste avtaler og på løpende oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

 -

Se vår brosjyre om service og slamsuging her »

- Anse jobben som gjort!

"Rens av sandfangkum og drensrør. Raske, effektive og seriøse.

- Frode Michaelsen, Oslo