Høytrykksspyling

Høytrykksspyling på innsiden av rør

Høytrykksspyling

Vi åpner tette rør!

Høytrykksspyling er en tjeneste som rett og slett går på å spyle vann med ekstremt høyt trykk, stort sett for å rengjøre noe,  fjerne en propp i et rør eller åpne tette rør. Kompressorer og dyser tilpasset et enormt høyt vanntrykk gjør at kraften i strålen effektivt og skånsomt fjerner fremmedlegemer eller andre ting som kan ha forårsaket en stopp i rørene dine. Matfett, matrester, hår, såpe og annet avfall fra kjøkken og bad er alle ting som over tid kan forårsake en propp i et rør. Proppen kommer som et resultat av at belegg på innsiden vokser seg tykkere og tykkere. For å løse opp denne proppen, kan det altså være aktuelt å benytte seg av høytrykksspyling, men det er viktig å vite at rørene er i en tilstand som tåler dette høye trykket.

 -

Slik foregår høytrykksspyling.

Høytrykksspyling er den mest effektive måten å fjerne tilstoppelser i avløp på, og korrekt utført skjer dette på en veldig skånsom måte. Vi har egne biler som har både kraften og vannmengdene til dette formålet, og spyler rett og slett rørene rene for skitt, smuss, fett og andre eventuelle ting som kan blokkere dem. Ulike biler benyttes til ulike dimensjoner, men felles er at vi alltid kommer raskt til røret, og vi har sjelden utfordringer med å gjøre det rent.

Metoden benyttes som et akutt tiltak når skaden allerede har skjedd. Men stadig flere av våre kunder ønsker å få utført spyling av vann- og avløpsrør som en del av det ordinære vedlikeholdet av bygget. Les mer om dette under Vedlikeholdsrens. I tillegg kan vi gjennomføre rørinspeksjon i forkant, for å se om høytrykksspyling er den korrekte løsningen.

Dette er fordelene.

Høytrykksspyling er en effektiv og skånsom metode for å åpne tette rør på – alt fra avløpsrør, vannrør eller drensrør. Det er imidlertid viktig at høytrykksspyling av vann- og avløpsrør utføres av fagfolk. Feil bruk av vann under høyt trykk under eller i bygningen kan forårsake store skader både på rørene og på bygningsmassen. Det er også essensielt å vite at rørene tåler det høye trykket. Vi har både riktig utstyr og erfarne folk til å gjøre jobben, og gjennom et godt vedlikehold over tid, så slipper man de store overraskelsene som kan oppstå med tette rør.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Risikoen man løper er rett og slett tette rør. Eksempelvis kan et rør med dårlig eller skjevt fall medføre at papir eller andre slamrester blir liggende igjen i røret, og over tid hope seg opp. En konsekvens er tilbakeslag, og det fører med seg en lekkasje med vann som renner helt andre steder enn det skal. Og som oftest er det langt rimeligere å sørge for godt vedlikehold, enn å ende opp med full stopp eller defekte rør.

Husk også at matfett ikke skal kastes i avløpet – dette skal i matavfall.

Last ned og les mer i vår pdf.

Se også hva slags tjenester vi utfører gjennom Power Clean.

- Anse jobben som gjort!

Tett rør ut av leilighet. Fantastisk fint utført jobb! Jeg ringte klokken 8, TT var på stedet 9. Riktig utstyr, veldig proft og god pris. Anbefales!

- Andreas Solberg Hedemann, Oslo