Graving

Graving

Med over 30 år i bransjen har vi lang erfaring innen bygging og rehabilitering av kommunaltekniske og private vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også dreneringsarbeid, etablering av nedgravde avfallsløsninger, fjerning av nedgravde oljetanker, kabelgrøfter, utomhusarbeider som steinlegging, asfaltering, støttemurer og lignende.

Våre kunder er private huseiere, kommunale og statlige foretak, gårdeiere, entreprenører, borettslag og sameier.

 -

Vi utfører arbeidene med egne fagarbeidere med solid erfaring. Ved behov benytter vi også faste samarbeidspartnere som vi har gode erfaringer med. Vi er godkjent lærebedrift og innehar sentral godkjenning av høyeste klasse innen vårt fagområde.

Se vår brosjyre om anlegg og graving her »

- Anse jobben som gjort!

Oppgraving og tømming av oljetank. Godt og oversiktlig tilbud. Det var ingen hastverk med jobben, så den ble utsatt en god stund. Når de først satte igang, gikk jobben raskt og firmaet ryddet bra etter seg.

- Andreas Dyken, Oslo