Graving

Ikon av en graver

Graving

Hva er graving?

Graving er rett og slett, som ordet tilsier, å grave for å komme til et sted man skal utføre arbeider – stort sett. Med både små og store gravemaskiner hjelper vi oppdragsgivere rundt med å utføre en så skånsom som mulig graving. Det er også viktig for oss å vite litt om hva som er i grunnen der vi skal grave, for å unngå overraskelser som kan påvirke jobben.

 -

Slik foregår graving.

Det er mange årsaker til å ha behov for å grave. Det kan være drenering rundt hus eller hytte, eller det kan være for å bygge et hus eller svømmebasseng. Det kan også være kommunale oppdrag eller så enkelt som at man må under bakken for å legge rør. Stort sett er graveprosjekter søknadspliktige, så det er greit å ha dette i orden. Selve gravingen utføres med en liten eller større gravemaskin, avhengig av kompleksitet og omfang.

Fordelene med oss som leverandør.

Med over 30 år i bransjen har vi lang erfaring innen bygging og rehabilitering av kommunaltekniske og private vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også dreneringsarbeid, etablering av nedgravde avfallsløsninger, fjerning av nedgravde oljetanker, kabelgrøfter, utomhusarbeider som steinlegging, asfaltering, støttemurer og lignende.

Våre kunder er private huseiere, kommunale og statlige foretak, gårdeiere, entreprenører, borettslag og sameier.

Hva bør man tenke på knyttet til graving?

Som nevnt er det viktig å ha godkjenning i orden, og dette kan variere fra kommune til kommune. Utover dette, så er det greit å tenke på at grunnforholdene er viktig for hvordan jobben kan gjennomføres. Det kan også være kulturminner som må tas vare på, dette er vesentlig å ha kontroll på. I tillegg kan det være fjell som må sprenges, og som potensielt kan medføre større kostnader.

Vi i TT-Teknikk utfører arbeidene med egne fagarbeidere med solid erfaring. Ved behov benytter vi også faste samarbeidspartnere som vi har gode erfaringer med. Vi er godkjent lærebedrift og innehar sentral godkjenning av høyeste klasse innen vårt fagområde.

Se vår brosjyre om anlegg og graving her »

Se også hva slags tjenester vi utfører gjennom Power Clean.

- Anse jobben som gjort!

Oppgraving og tømming av oljetank. Godt og oversiktlig tilbud. Det var ingen hastverk med jobben, så den ble utsatt en god stund. Når de først satte igang, gikk jobben raskt og firmaet ryddet bra etter seg.

- Andreas Dyken, Oslo