Sertifisering

Sintef Teknisk Godkjenning

TT-Teknikk ble denne våren tildelt Sintef Teknisk Godkjenning for rørfornying inne i bygninger med en metode utelukkende basert på strømpeutforinger. Rørfornying er etter hvert blitt et godt kjent begrep for alle som har opplevd problemer med avløp inne i – eller under bygget de bor i. Avløpsrør har samme behov for vedlikehold som alt annet i og rundt en bygning. Rørfornying betyr at de gamle rørene vedlikeholdes ved å renses for deretter å støpe et nytt rør inne i det eksisterende røret. Denne metoden har vært benyttet i Norge i nærmere 20 år og erfaringene er meget gode. Sintef Teknisk Godkjenning er den eneste norske sertifiseringen som kan oppnås for rørfornying og en slik godkjenning gir et kvalitetsstempel ikke bare for metoden, men også for selskapet som innehar den. Prosessen med å oppnå en slik godkjenning er omfattende og krevende, men gir til slutt en garanti overfor innehavers kunder at de får et kvalitetssikret sluttprodukt. Rørfornying testes på tilsvarende måte som nye plastrør tenkt til samme formål og sluttresultatet etter endt rørfornying kan godt sammenlignes med å ha fått installert helt nye rør, men med en ekstra fordel. Hele anlegget blir fritt for skjøter som ofte kan være svakt punkt ved installering av nye rør.

Les mer om Sintef Teknisk Godkjenning

AAA

Dagens forretningsliv stiller høye krav til raske og riktige kredittbeslutninger. For å innlede en forretningsrelasjon, gi riktige betalingsvilkår til en ny kunde – eller å holde kontroll på nåværende kunders kredittverdighet – er det viktig med et sikkert og pålitelig beslutningsunderlag for å kunne ta raske beslutninger. Effekten blir at stadig flere kredittbeslutninger automatiseres, og da øker også kravene til at kredittrisikomodellene er til å stole på og holder høy kvalitet over tid.

Hundretusentalls foretak får daglig hjelp av vårt kredittvurderingssystem for raskt og sikkert kunne ta lønnsomme beslutninger. Fra vår tydelige ratingmodell AAA får de informasjon om et foretaks rating og anbefalt kredittgrense. Dette betyr at de kan si ”ja” til flere kunder fordi de vet når de bør kreve forskudd og begrense eller øke kredittbeløpet.

Med Bisnodes kredittvurderingsmodell AAA kan du optimere din kredittrisiko og ta trygge, sikre og offensive forretningsbeslutninger. Ratingen er navnet i våre kreditthåndteringssystem. Ved å bruke rating som utgangspunkt, kan du både håndtere nye kunder og reagere ved negative ratingendringer hos eksisterende kunder.

Les mer om AAA

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave. For å gi lærebedriftene en mulighet til å synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har vi etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling.

Ordningen er både for frittstående lærebedrifter og bedrifter som er medlem av et opplæringskontor. For å bruke merket, må bedriftene ha minst en løpende lærekontrakt.

Les mer om Godkjent lærebedrift

Sentralt godkjent

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetssikringsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Les mer om Sentralt godkjent

Rørinspeksjon Norge

TT-Teknikk er medlem i Rørinspeksjon Norge, som sertifiserer våre operatører.

Les mer om Rørinspeksjon Norge

Startbank

Database for leverandører i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om Startbank