Movember er i gang

Movember er i gang

Movember Foundation er en veldedig organisasjon som arbeider for at menn skal leve lykkeligere, sunnere og lengre liv. Siden 2003 har millioner deltatt i arbeidet for menns helse og samlet inn 3.9 milliarder kroner og finansiert over 1000 programmer som fokuserer på prostatakreft, testikkelkreft, psykiske problemer og for lite fysisk aktivitet.

I år deltar en stor del av våre ansatte og bidrar gjennom å la barten gro eller årets kjærkomne nyhet “Move”, hvor målet er å få alle til å gjennomføre 30 fysiske aktiviteter i løpet av november. Denne nyheten gjør at alle våre ansatte nå kan bidra og ikke bare gutta. Det mest fremtredende symbolet på vår deltagelse blir nok at bilene våre i november prydes med en stor Movember bil med symbolbart i fronten. Dette har allerede skapt oppmerksomhet og det er jo det Movember handler om – skape oppmerksomhet rundt og bidra til fokus på menns helse.

Rundt 30 av våre ansatte ønsker å være med i år og hver enkelte deltager driver sin egen innsamlingskampanje, men i tillegg vil også selskapet bidra med kr 10,- pr meter rør som blir rørfornyet av oss i november. For sammenligningens skyld ville dette alene ha utgjort ca 15 000,- for samme periode i fjor. Gjennom det engasjementet våre ansatte har for denne saken vil nok dette beløpet bli vel så stort i år.

Ønsker du å bidra til Movember Foundation kan du gjøre det gjennom en donasjon direkte på movember.com eller gjennom “vårt lag” ved å gå inn her.  Vi setter stor pris på å kunne benytte anledningen til å støtte en viktig sak.