Category: nyhetsarkiv

Takk til Team Rynkeby Oslo 2015

En stor takk for enorm innsats til hele gjengen i Team Rynkeby Oslo 2015 og gratulerer med vel gjennomført sykkel ritt fra Oslo til Paris. “Vår mann” på laget rapporterer om en kjempefin tur hvor alt gikk som planlagt og alle sitter igjen med gode opplevelser fra turen – i sterk kontrast til opplevelser knyttet til saken rittet gikk av stabelen for å samle inn penger til. Vi ønsker lykke til med forberedelsene til neste års arrangement. Sponsortakk Rynkeby Oslo 2015

Les artikkel om saken i Romerikes blad her.

Rørfornying i Trondheim

Teglverkstunet Borettslag i Trondheim har valgt rørfornying som metode for vedlikehold av avløpsrørene i sitt borettslag. Etter en grundig tilbudprosess valgte styret etter innstilling fra deres konsulent å inngå kontrakt med TT-Teknikk for disse arbeidene med følgende begrunnelse “TT-Teknikk ble valgt fordi de hadde den mest komplette tilbudsbesvarelsen og var konkurransedyktige på pris”. Borettslaget består av til sammen 220 leiligheter fordelt på 7 blokker og alle avløpsrørene i hele borettslaget skulle rehabiliteres inkludert stammer og grenrør i bygningsmassen og bunnledninger frem til påkoblingen på det offentlige nettet.

Arbeidene er omfattende og varigheten for hele prosjektet er lang. Alle kan bo i egen leilighet mens arbeidene pågår, men vann og avløp vil være helt avstengt i perioder. Styret og vaktmester har tilrettelagt med festivaltoaletter utenfor hver oppgang, samt wc og dusj i to av kjellerne som beboerne kan benytte i disse periodene. Prosjektet ble startet høsten 2014 og avsluttes i løpet av høsten 2015.

Rørfornying i Solrabben borettslag

Vi er glade for å kunne informere om at også Solrabben borettslag har valgt å inngå kontrakt med oss for rørfornying av alle bunnledninger og uttrekksledninger i alle sine bygninger.

Dette er en omfattende kontrakt med anleggstid på rundt et halvt år. Vi starter opp arbeidene i etterkant av påsken 2015 og ferdigstiller tidlig høst samme år. I den perioden vil vi rørfornye med strømpeutforing i overkant av 1100 meter med spillvannsledninger. Kontrakten ble tildelt etter konkurranse gjennomført av Obos Prosjekt og styreleder oppgir at valget falt på oss basert på best pris, tidligere erfaringer og dokumentert god gjennomføringsevne.

Vi ser frem til å starte opp nok et prosjekt med rørfornying av bunn – og uttrekksledninger i Oslo og ikke minst ser vi frem til å samarbeide med beboere, vaktmestere og styret i Solrabben borettslag. Se bilder og les mer om borettslaget her; www.solrabben.no

Rørinspeksjon av avløpsnettet i Oslo kommune

Det er besluttet at Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) skal øke fornyelsesprosenten av avløpsrør 1% til 1,6% pr år. Dette innebærer rørinspeksjon av ca. 140 km avløpsledninger hvert år. Dette er mer enn VAV sine egne ressurser for slikt arbeid kan håndtere og de har inngått rammeavtale med TT-Teknikk om innleie av rørinspeksjonstjenester gjennom en rammeavtale over 2 år. Avtalen inngås som en parallell rammeavtale med 3 selskaper, men vi er fornøyde med å være rangert som nummer en etter utvelgelsen og ser frem til å bidra til å øke kunnskapen om avløpsnettet i Oslo.

TT-Teknikk har en av landets bredeste og mest moderne utstyrsparker for rørinspeksjon og vi besørger kontroller av vann- og avløpsnett for flere kommuner på Østlandet gjennom tilsvarende rammeavtaler.

Nok en spesialbil for Rørinspeksjon på plass

TT-Teknikk har i mange år vært en toneangivende aktør innen rørinspeksjon i Norge. Dette fordrer at vi har både kompetente ledere og operatører innen området, men også utstyr som følger med de krav som til en hver tid stilles til kontroll av røranlegg.

I desember ble det siste tilskuddet til vår utstyrspark levert; en splitter ny spesialinnredet bil med det mest moderne og oppdaterte utstyret som finnes for rørinspeksjon. Fra denne bilen kan vi kontrollere nye og gamle ledningsanlegg, finne feil, måle fall og kontrollere på-koblede stikkledninger for å nevne noe.

Vi leverer høy kvalitet på vår dokumentasjon og alle våre operatører har gyldige operatør bevis utstedt av Rørinspeksjon Norge.

 

Team Rynkeby

Team Rynkeby har ett formål; samle inn penger til barnekreftforeningen. Dette laget består av syklister fra Norge, Sverige og Danmark som sammen skal sykle fra sine respektive hovedsteder og helt frem til Paris. Dette er selvfølgelig krevende, men den viktigste innsatsen legges ned i forkant av rittet hvor hver rytter bruker mange timer av sin fritid på å engasjere bedrifter rundt om i landet med klar oppfordring om å bidra til en god sak.

Rørinspeksjon i Buskerud

TT-Teknikk har siden åpningen av vårt avdelingskontor i Sandefjord etablert oss som en markant aktør innen rørinspeksjon, høytrykksspyling og ledningskontroll i Vestfold og Buskerud. Vi har nylig inngått en omfattende rammeavtale for disse tjenestene med VIVA IKS og Drammen kommune.

 

Rørfornying i Pynten Borettslag

Vi er glade for at Pynten Borettslag i Oslo har valgt oss som utførende entreprenør for rørfornying med strømpeutforing av bunnledninger i sitt borettslag. Borettslaget består av i alt 23 blokker og arbeidene startes opp i høst med forberedende arbeider. Arbeidene er planlagt utført over en to års periode, men de enkelte beboerne vil kun bli berørt i inntil en uke av gangen.

Obos prosjekt har prosjektledelsen på vegne av styret i borettslaget og de var også ansvarlig for tilbudsunderlag – og konkurransen. Dette er en av de største bunnledningsprosjektene som har vært utlyst på lang tid og vi er glade for at valget falt på oss.

TT-Teknikk har mange års erfaring med rørfornying av bunnledninger og styret har festet lit til deres løsninger og presentasjoner i tilbudsfasen og vi er trygge på at gjennomføringen blir så skånsom som over hodet mulig for våre beboere. Dette arbeidet kommer rett i kjølvannet av et større våtromsprosjekt så vi setter beboerhensyn i fokus, det var også en av grunnene til at vi ønsket rørfornying fremfor utskifting av våre bunnledninger, sier styreleder i Pynten Borettslag.