Category: Home post

Rørfornying i Sinsenbyen

Like etter påskeferien var over gikk vi i gang med rørfornying av innvendige avløpsrør i Sameiet Olav Schous vei 13-27, også kjent som langblokka i Sinsenbyen. Etter mange år med gjennomføring av tilsvarende prosjekter setter vi fortsatt like stor pris på fornøyde kunder. Vi har alltid lagt vekt på startfasen i et prosjekt og viktigheten av å komme godt i gang for vår egen del, men like mye av hensyn til at berørte beboere skal oppleve forutsigbarhet og minst mulig forstyrrelser i forbindelse med våre arbeider. Da er det alltid like hyggelig med gode tilbakemeldinger.

Les på sameiets egne sider hvordan de har opplevd den tidlige fasen av akkurat dette prosjektet. Vi velger å la det stå som et eksempel på hvordan vi ønsker å fremstå. Les mer om oppstarten her.

Ny avtale med Omsorgsbygg Oslo KF

Vi er glade for å kunne meddele at Omsorgsbygg Oslo KF har valgt TT-Teknikk som sin rammeavtalepartner for fire nye år. Avtalen ble inngått etter en offentlig anbudsrunde og vi ser frem til å kunne sørge for at Omsorgsbygg sine bygninger med barnehager og omsorgsboliger får rask og riktig hjelp også i den kommende perioden. Vi har tidligere hatt denne kontrakten i flere perioder og har utført et stort antall oppdrag med høytrykksspyling, slamsuging, rørinspeksjon og andre oppgaver i de fire foregående årene.

 

Rørfornying på Skedsmokorset

Åsengrenda Borettslag har valgt å benytte rørfornying som metode for vedlikehold av sine avløpsledninger. Vi er veldig glade for at vi i TT-Teknikk fikk muligheten til å utføre dette oppdraget for de.
Borettslaget består av 56 leiligheter fordelt på 8 rekkehus på Skedsmokorset og vi har nå gjennomført rørfornying av bunnledninger og uttrekk i alle disse rekkene. Styret i borettslaget gjennomførte en grundig undersøkelse og gikk flere runder med akutelle leverandører, men jobben ble tildelt oss og arbeidene har gått helt etter planen.

Jobben er nå gjort og vi takker både styret og beboere i Åsengrenda for godt samarbeid gjennom de 8 ukene vi har jobbet 20151015_084505hos de. Tilbakemeldingene vi har mottatt underveis tyder på at også de er godt fornøyd med prosessen og ikke minst selve gjennomføringen.20151015_082530

Dette er langt i fra første gang vi utfører slike oppdrag i Åsenhagen på Skedsmokorset. Blokkene som ligger rett over veien for dette borettslaget fikk også sine bunnledninger og uttrekk rørfornyet for kun et par år siden, men da utførte vi jobben på oppdrag for en hoved-entreprenør som var ansvarlig for en større rehabiliteringsjobb for det borettslaget.

Rørinspeksjon i Buskerud

TT-Teknikk har siden åpningen av vårt avdelingskontor i Sandefjord etablert oss som en markant aktør innen rørinspeksjon, høytrykksspyling og ledningskontroll i Vestfold og Buskerud. Vi har nylig inngått en omfattende rammeavtale for disse tjenestene med VIVA IKS og Drammen kommune.

 

Rørfornying i Pynten Borettslag

Vi er glade for at Pynten Borettslag i Oslo har valgt oss som utførende entreprenør for rørfornying med strømpeutforing av bunnledninger i sitt borettslag. Borettslaget består av i alt 23 blokker og arbeidene startes opp i høst med forberedende arbeider. Arbeidene er planlagt utført over en to års periode, men de enkelte beboerne vil kun bli berørt i inntil en uke av gangen.

Obos prosjekt har prosjektledelsen på vegne av styret i borettslaget og de var også ansvarlig for tilbudsunderlag – og konkurransen. Dette er en av de største bunnledningsprosjektene som har vært utlyst på lang tid og vi er glade for at valget falt på oss.

TT-Teknikk har mange års erfaring med rørfornying av bunnledninger og styret har festet lit til deres løsninger og presentasjoner i tilbudsfasen og vi er trygge på at gjennomføringen blir så skånsom som over hodet mulig for våre beboere. Dette arbeidet kommer rett i kjølvannet av et større våtromsprosjekt så vi setter beboerhensyn i fokus, det var også en av grunnene til at vi ønsket rørfornying fremfor utskifting av våre bunnledninger, sier styreleder i Pynten Borettslag.